Menu

Kontakt

TCD Kreatívne štúdio

email: tcdsro@gmail.com

tel.: +421 908 300 630

TCD s.r.o.

sídlo: Tolstého 8, 040 01 Košice

IČO: 50 475 746

DIČ: 2120348428

neplatca DPH

OR OS: Košice 1, 39815/V

IBAN: SK1611000000002940027536

BIC/SWIFT: TATRSKBX